Atorgament d’una “Beca d’ajut econòmic per a la formació a Societats de l’Acadèmia 2023” a la Societat Catalana d’Història de la Medicina

12/06/2023

Atorgament d’una “Beca d’ajut econòmic per a la formació a Societats de l’Acadèmia 2023” a la Societat Catalana d’Història de la Medicina

El dia 23 de maig va tenir lloc, a la seu de l’Acadèmia, l’Acte de Cloenda del curs acadèmic 2022-2023 i Lliurament de Premis i Beques de l'Acadèmia 2023.

Durant aquest acte, la Societat Catalana d’Història de la Medicina va rebre una “Beca d’ajut econòmic per a la formació a Societats de l’Acadèmia 2023”, a la que, dins del termini establert, s’havia presentat.

Aquesta beca és, sens dubte, molt important per a dur a terme les properes activitats formatives de la societat.

En aquest mateix acte, el Dr. Oriol Ramis i Juan, Vocal de la Junta de la Societat, va ser distingit com a Soci de Mèrit de l’Acadèmia.