Projectes

La Junta de la Societat ha decidit iniciar un nou projecte per a recollir els orígens de les especialitats mèdiques a Catalunya.

S'ha establert els criteris d'inclusió i d'exclusió, i s'obre el període per proposar candidats per redactar els primers treballs.

Aquesta serà una eina útil per a la medicina del país, que permetrà posar en relleu molts del seus personatges, i també per a tots els metges, que a més de millorar el seus coneixements històrics disposaran d'un fons de consulta per fer referències erudites en els seus treballs.

Col·laboració de la SCHM amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i Balears per redactar un llibre que reculli la història de l'Acadèmia, les filials i les societats científiques, que s'editarà en ocasió dels 150 anys de la institució, a celebrar l'any 2022. Anirà acompanyada d'una exposició commemorativa i un cicle de conferències. Si es vol fer propostes sobre aquest tema, cal enviar-les a l'adreça: 150aniversari@academia.cat