Signatura d’un conveni entre la Societat Catalana d’Història de la Medicina i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya-Gimbernat. Revista d’Història

16/06/2023

Des de l’any 2018, en què s’inicià la segona etapa de publicació de la revista Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, editada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC), la Societat Catalana d’Història de la Medicina (SCHM) hi ha participat com a coeditora, mitjançant la implicació de la Junta de la SCHM i dels seus socis en l’edició així com amb una aportació econòmica anual.

Aquests darrers mesos, des de la SCHM s’ha impulsat l’establiment d’un conveni amb la RAMC i la revista Gimbernat, per tal de formalitzar aquesta participació i col·laboració.

El proppassat dia 6 de juny es va procedir a la signatura d’aquest conveni entre la SCHM-Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i la RAMC per a l’edició de la revista Gimbernat.

L’acte va tenir lloc a la seu de la RAMC. Van signar el conveni el Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre, President de la RAMC, i la Dra. Elena Guardiola i Pereira, Presidenta de la SCHM. Van estar acompanyats del Dr. Lluís Guerrero i Sala, Director de Gimbernat i Bibliotecari-arxiver de la RAMC; del Dr. Lluís Grande i Posa, Secretari de la RAMC; i del Dr. Oriol Ramis i Juan, Vocal de la SCHM.